Daima Birlikte!


Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/sihlarko/public_html/portal/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 677

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/sihlarko/public_html/portal/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 1801

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/sihlarko/public_html/portal/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 2487

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/sihlarko/public_html/portal/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 2550

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/sihlarko/public_html/portal/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 3419
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Güncelleme

Sitemizde yaşanan teknik problem neticesinde bir süre yayın yapılamamıştır. Sitemiz yeniden faaliyete geçirilmiş olup, resim galerimize kademe kademe yeni fotoğraflar yüklenmeye başlanmıştır.

Site serüvenimiz

Seneler 2006 'yı gösterdiğinde, geçmişimizden aldığımız manevi duygular gölgesinde köyümüzün adını duyurabilmek ve tanıtabilmek amacı ile ne yapabiliriz sorusunu kendimize sorduğumuzda, bunun en iyi yolunun köyümüzü web dünyasına taşımak olduğuna karar verdik ve site serüvenimiz başlamış oldu. 

Forum sitesi ile başladığımız bu yolda, dönem dönem zorluklar ve neticesinde kesintiler yaşansa da, baş koyduğumuz bu yolda, ilk günkü kararlılık ve heyecan ile yolumuza hep devam ettik.

Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile birlikte, web sitemizin yanı sıra sosyal medya hesaplarımız ile de köy tanıtımımızı ve iletişim ağımızı genişlettik. 

Birlikteliklerin yok olmaya başladığı ve herkesin kendi kabuğuna çekilmeye başladığı bu dönemlerde, çalışmalarımızı sürdürüp, Şıhlar insanının sesi olduk. Geldiğimiz şu noktada, değişen dünya ile birlikte bizler de sitemizin 4.versiyon yenilenmiş ara yüzü ile yayınımıza devam etmekteyiz.

Geçmişimizden aldığımız ışık ile yürüdüğümüz bu yolda yarınlarımızı birlikte aydınlatacağız.

Saygılarımızla,

Site Yapım ve Yöneticileri:

Gökhan ŞAHİN / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Erhan ŞAHİN / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Köy Tarihimiz

ALEMDÂR-ŞIHLAR

 

   Korgun ilçemize bağlı tarihî köylerimizden biridir. Önceleri adı Şeyhler(Şıhlar) iken, Karatepe olarak değiştirilmiştir. Tarihî adı ise Alemdâr köyü olup, eski mevkii Ilgaz’a daha yakın idi. Köye adını veren kişi, Horasan erenlerinden İmanlı Baba(Dede veya Fâkih)’dır. Köyde Şeyh İmanlı Dede adına kurulmuş bir zâviye olduğu bilinmektedir. Yine belgelere göre İmanlı Dede evlâdının vergi ve saliyânelerden muâf olduğu anlaşılmaktadır.

 

ALEMDAR-(tv)

 

  TAHRİR YILI:…….....1521…….......1578/79

HANE

               27

            35

Mücerred

              12      

            15

Muâf

                 -    

              7

Hâsıl

           1.987

        1.762

 

Kaynak: A.KANKAL, 16.Yüzyılda Çankırı Sancağı.

[Hane: Vergiye tâbi hane(evli erkek) sayısını,

Mücerred: Vergiye tâbi bekâr erkek sayısını, t:Tımâr karyesi, v: vakıf karyesi

Muâf:    Çeşitli sebeplerle vergi alınmayanları,

Hâsıl :   Köyden alınan toplam vergi miktarını göstermektedir.]

(Bu bilgiler, 1521 ve 1578 yıllarında yapılan tahrirler(yazımlar)daki Osmanlı dönemi kayıtlarından alınmıştır.).

 

            Alemdâr, kısmen tımar ve vakıf köy niteliğindedir.

1530 tarihli, 438 numaralı Anadolu Eyaleti Muhasebe Defterinde, 1521 ve 1579 tahrirlerinde  köyün adı Alemdâr olarak kayıtlıdır. Alemdâr, bayraktar kelimesi ile eşanlamlıdır.  

     

        O tarihlerde  köyün Alemdâr olarak kayıtlı olması, bugünkü yerine nakledilmesinin daha sonra gerçekleştiğini ortaya koyar. Bu tarih kesinlikle 1579 yılından sonradır.

 

                   ŞEYHLER KÖYÜ MESCİDİ

 

        Çankırı’ya bağlı Şeyhler köyündedir. Kimin yaptırdığı bilinmemekle beraber yapılış tarihi 1530’dan sonradır. Kazaz Mehmed adlı bir kişi, Yemiş Pazarında bulunan bir bâb dükkânını mescide vakfetmiştir.[1]

               (Kazzaz: İpekçi. İpek yapan veya satan kimse.)

 

                      İMANLI BABA  ve ZÂVİYESİ  

 

             Köyde Horasan erenlerinden İmanlı Baba(Dede, Fâkih) adıyla bilinenbir zâtın türbesi bulunmaktadır. Adına kurulmuş bir zâviyenin yakın zamanlara kadar mevcut olduğu bilinmektedir. Tayip Başer'in kaydettikleri, rivayet hükmünde olup, bu zâtı Çankırı'nın fethinde görev almış olduğu kişilerden kabul etmektedir.              

            İmanlu Baba’nın Çankırı kalesinin alınmasında hizmeti dokunan ve kaleye ilk bayrağı diken bir kumandan olduğu eldeki vakfiyelerden öğrenilmiştir. Bu hizmetine mükâfeten kendisine Ilgaz yolu üzerinde Doğdu Karakolu mevkiinde arazi verilmiş ve burada Alemdar(bayraktar) adında bir köy kurulmuştur. İlk adı Alemdar olan bu köy fazla soğuk ve kar yüzünden birkaç kilometre güneybatısında bir dere içine taşınmış ve İmanlı Baba da ölümünden sonra buraya gömülmüştür. Sonraları bu kurulan yeni köye Şeyhler köyü adı verilmiştir.[2]

 

             Köyün internet sitesinde fotoğrafı yer alan ve tarihî olduğu belirtilen sancağın varlığı dikkat çekicidir. İmanlı Baba'nın bayraktarlık vazifesi ile alâkalı olması muhtemeldir. Yanda bu sancağın fotoğrafı görülmektedir.

 

            İmanlı Baba'nın köyün yeni taşındığı mevkide öldüğü rivayeti doğru ise, bunun 1579'dan sonraki bir tarihte olması lâzımdır. Kabri ve zaviyesinin sonradan nakledilmiş olması da ihtimal dahilindedir. Yaşadığı dönem tam olarak tespit edildiği takdirde İmanlı Baba'nın kimliği ve kişiliği hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir. Adına eklenen baba, dede ve fâkih ünvanları yaşadığı devir ile bağlantılı olarak anlam kazanabilecektir.

         

                 -İmanlı Dede Türbesi

 

 

            Alemdâr köyünün vergi hâsılından bir kısmı zâviyeye vakfedilmiştir. Kankal’ın kaydettiğine göre “vakfiyelerde Horasanî meşâyihinden İmanlı Baba ve İmanlı Dede ibâreleri geçmektedir. Türbenin 1960’lı yıllarda tamir gördüğü yazılıdır.” [3]

           Tayip Başer’in yazdıklarını ihtiyatla karşılamak gerekir. Başer, bir çok tarihi şahsiyeti Karatekin Gazî’nin silah arkadaşı olarak kabul etmiştir. Bu şahsiyetler arasında Karatekin Gâzi’den 100-200 yıl sonra yaşayanları vardır. Diğer belgelerle desteklenmedikçe bunlara rivayet gözüyle bakmak gerekir.

 [1] Ahmet Kankal, 16.Yüzyılda Çankırı Sancağı, s.263-264.

[2]T.Başer, K.Uluları, Ankara 1967, s.6.

[3] Ahmet Kankal, 16.Yüzyılda Çankırı Sancağı, s.273.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İMANLI DEDE OĞULLARI

 

          İmanlı Dede evlâdının Şıhlar köyünde varlığını devam ettirdiği tarihî belgelerden anlaşılmaktadır. Sülâlenin  günümüzde yaşayan temsilcilerinin olduğu muhakkaktır. Bu yazıdan sonra kendileriyle iletişim kurabilirsek yeni bilgiler edinmemiz mümkün olacaktır.

                1802 tarihli bir belgede, İmanlu Dede ahfâdından olan Şeyhler köyünde sâkin

 

                        el-Hâc Mustafa b. Hasan

                        eş-Şeyh Ali b. Mehmed

                        eş-Şeyh Mustafa  b. Abdurrahman

                        eş- Şeyh Hasan b. Eyyüb

 

adlı kişiler, köy ahalisi tarafından üzerlerine düşen saliyaneyi vermedikleri iddiasıyla dava edilmişlerdi.

 

            Şeyhler savunmalarında, üzerlerindeki emlak ve arazilerin ecdatları İmanlu Dede tarafından kendilerine (evlad-ı evladına şart u vakıf) vakıf olarak intikal ettiğini, ellerinde avârız ve nüzûl  icabeden malları olmadığını beyan etmişlerdir.

            Buna dair h.1088(1677) tarihli bir hüccet ve ayrıca buna muvafık Çankırı Müftüsü Mehmed Efendi’den aldıkları fetvayı göstermişlerdir. Sonuç olarak İmanlı Dede ahfâdının vergi vermelerine gerek olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu durum  Çankırı Mutasarrıfı Çaparzade Süleyman’ın gönderdiği buyuruldu ile de tasdik olunmuştur.

            

(Dr. Ahmet Elibol,Yakınçağ Başlarından Tanzimat’a kadar Çankırı, Doktora Tezi, Ankara  2005, s.178-79).

               Bu belgede 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başlarında İmanlı Baba soyundan dört gerçek kişinin adları yer almaktadır ki sülâlenin devam ettiğine delil teşkil eder. Belgenin bu anlamda önemli olduğunu söyleyebiliriz.

 

Kaynak : www.cansaati.org (Hakkı DURAN)*

* Değerli katkılarından dolayı Sn.Hakkı DURAN 'a teşekkür ederiz.