İmanlı Baba Türbesi

Gökhan ŞAHİN tarafından yazıldı.. Yayınlanma Uncategorised

 

 

     Köyümüzde Horasan erenlerinden İmanlı Baba(Dede, Fâkih) adıyla bilinenbir zâtın türbesi bulunmaktadır. Adına kurulmuş bir zâviyenin yakın zamanlara kadar mevcut olduğu bilinmektedir. Tayip Başer'in kaydettikleri, rivayet hükmünde olup, bu zâtı Çankırı'nın fethinde görev almış olduğu kişilerden kabul etmektedir.              

     İmanlu Baba’nın Çankırı kalesinin alınmasında hizmeti dokunan ve kaleye ilk bayrağı diken bir kumandan olduğu eldeki vakfiyelerden öğrenilmiştir. Bu hizmetine mükâfeten kendisine Ilgaz yolu üzerinde Doğdu Karakolu mevkiinde arazi verilmiş ve burada Alemdar(bayraktar) adında bir köy kurulmuştur. İlk adı Alemdar olan bu köy fazla soğuk ve kar yüzünden birkaç kilometre güneybatısında bir dere içine taşınmış ve İmanlı Baba da ölümünden sonra buraya gömülmüştür. Sonraları bu kurulan yeni köye Şeyhler köyü adı verilmiştir.[2]

      İmanlı Baba'nın köyün yeni taşındığı mevkide öldüğü rivayeti doğru ise, bunun 1579'dan sonraki bir tarihte olması lâzımdır. Kabri ve zaviyesinin sonradan nakledilmiş olması da ihtimal dahilindedir. Yaşadığı dönem tam olarak tespit edildiği takdirde İmanlı Baba'nın kimliği ve kişiliği hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir. Adına eklenen baba, dede ve fâkih ünvanları yaşadığı devir ile bağlantılı olarak anlam kazanabilecektir.