You are here::
 
 

Tarihimiz

e-Posta Yazdır PDF

Köy tarihimiz

Köyümüz kurucusu "İmanlı baba" Anadolu''ya Horasan''dan gelmiştir. Selçuklu''lar Anadolunun Türkleşmesi için özel bir yerleşim politikası uygulanmıştır. Bu toprakların Türkleşmesinde, Ahiyan-i Rum ,Gaziyan-i, Abdalan-i Rum, Bacıyanı-i Rum, ve Alp Gazileri, Alp Erenler birlikte çalışmışlardır.

Selçuklular, Çankırı Kalesinin alınması için 1074 yılında Emir Karetekin bey''i görevlendirdiler. "İmanlı baba" Çankırı Kalesinin alınmasında büyük hizmeti dokundu. Çankırı kalesine ilk Türk bayrağını diken bir kumandandır.

Emir Karatekin Bey Bu hizmete mükâfaten kendisine (eski) Çankırı-Ilgaz yolu üzerinde doğdu karakolu mevkiindeki araziyi verdi ve burada Alemdar (Bayraktar) adında bir köy kuruldu.İlk adı Alemdar olan köy soğuk ve fazla kar yüzünden bir kaç km. Güney batısında bir dere içine taşınmış ve imanlı baba ölümünden sonra buraya gömülmüştür. Sonraları bu köye Şeyhler Köyü adı verilmiştir. Halk arasında bu isim zamanımıza kadar ŞIHLAR daha sonraları ise köylerin ve beldelerin isimlerinin değiştirilmesi politikasından nasibini almış ve köyün karşısındaki tepenin ismi olan KARATEPE ismini almıştır.Son zamanlarda İmanlı baba türbesi Köylüler tarafından yeniden tamir edilmiştir.

Çankırı''lılar ve diğer illerimizden gelen vatandaşlarımız yaz aylarında bu türbeyi ziyaret ederler türbe yakınlarındaki Muzla Suyu adı verilen maden suyundan da faydalanırlar. Bu su nezle hastalıklarına iyi gelmektedir.

Ayrıca, Eski tarihlerde Galatlardan veya paflogonyalılardan kaldığı sanılan bir kaya mezarı mevcuttur. Köylüler buraya "delikli kaya" ismini vermişlerdir.